Χειρουργική Ογκολογία

Η ογκολογική χειρουργική πραγματεύεται τη χειρουργική διαχείριση της νεοπλασματικής νόσου. Είναι σημαντικότατος κλάδος της γενικής χειρουργικής και ίσως η μόνη οδός που μπορεί να καταλήξει στην ίαση (την οριστική δηλαδή θεραπεία του καρκίνου), όποτε αυτό είναι εφικτό.

Βασικές αρχές ογκολογικής χειρουργικής

    Λεπτομερής προεγχειρητική αξιολόγηση του ασθενούς και σταδιοποίηση του όγκου
    Άριστη γνώση της χειρουργικής ανατομίας και των χειρουργικών τεχνικών.
    Γνώση των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του κάθε όγκου και των πιθανών οδών διασποράς του.
    Τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών με βάση το είδος και το στάδιο του όγκου.
    Ριζική εκτομή του όγκου με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες
    Ομαδική αξιολόγηση του ογκολογικού ασθενούς από πολλές ιατρικές ειδικότητες (παθολόγοι ογκολόγοι, ακτινολόγοι, ακτινοθεραπευτές, ιστοπαθολόγοι), πάντα σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες ενός ογκολογικού ασθενούς
    Αποφυγή κάθε περιττής ιατρικής πράξης, η οποία δεν ωφελεί αποδεδειγμένα τον ασθενή.

Οποιαδήποτε θεραπευτική αντιμετώπιση στον ογκολογικό ασθενή αναλύεται εξατομικευμένα και διεξοδικά στα πλαίσια ογκολογικού συμβουλίου, μέλη του οποίου εκτός από τη χειρουργική ομάδα είναι ογκολόγοι, γαστρεντερολόγοι, ακτινολόγοι και ακτινοθεραπευτές. Ο προεγχειρητικός σχεδιασμός τόσο της επέμβασης όσο και της συνολικής θεραπείας του κάθε ασθενούς είναι θεμελιώδης. Η σύγχρονη χειρουργική είναι σε θέση να προσφέρει ριζικές λύσεις με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές ακόμη και σε πολύπλοκα ογκολογικά προβλήματα.
Η ποιοτική ιατρική φροντίδα συμπεριλαμβάνει την πλήρη αφοσίωση και συμμετοχή σε όλα τα στάδια της διάγνωσης ή/και της θεραπείας ενός ογκολογικού ασθενούς:

    πρόληψη και προληπτικός έλεγχος
    πρώιμη διάγνωση
    σταδιοποίηση της νόσου
    τοπική ή/και συστηματική θεραπεία
    παρακολούθηση
    αποκατάσταση ή παρηγορητική αντιμετώπιση