Μηροκήλη

Μηροκήλη είναι η κήλη του κοιλιακού τοιχώματος που δημιουργείται όταν ενδοκοιλιακό όργανο (πχ λεπτό έντερο, επίπλουν) προβάλει προς τα έξω μέσο του μηριαίου δακτυλίου.

Ο μηριαίος δακτύλιος είναι το ανατομικό κανάλι μέσο του οποίου περνούν μεγάλα αγγεία ( δηλαδή η μηριαία φλέβα και η μηριαία αρτηρία) και νεύρα με κατεύθυνση από την κοιλία προς τα κάτω άκρα, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αιμάτωση και η νεύρωση των ποδιών. Η ανατομική θέση του μηριαίου δακτυλίου είναι στην βουβωνική χώρα κάτω από τον βουβωνικό σύνδεσμο, στην αρχή του μηρού.

Φυσιολογικά το κανάλι μέσο του οποίου διέρχονται τα μεγάλα αγγεία, αποφράσσεται με χαλαρό συνδετικό ιστό προκειμένου να εμποδίζεται η προβολή των ενδοκοιλιακών οργάνων. Στην περίπτωση όμως που η απόφραξη αυτή δεν επαρκέσει, είναι δυνατόν να διολισθήσει ενδοκοιλιακό όργανο (συνήθως λεπτό έντερο ή επίπλουν) διαμέσου του καναλιού και να προβάλει σαν διόγκωση της βουβωνικής χώρας στην αρχή του μηρού. Η κήλη που δημιουργείται λόγω της προβολής του ενδοκοιλιακού οργάνου μέσο του μηριαίου δακτυλίου την ονομάζουμε μηροκήλη και ανάλογα της θέσης της, την διακρίνουμε σε δεξιά και αριστερή μηροκήλη.


Η μηροκήλη αποτελεί περίπου το 7% όλων των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος. Είναι συχνότερη στις γυναίκες σε αναλογία 4 φορές πιο συχνά από τους άνδρες. Πάντως και στα δύο φύλα η βουβωνοκήλη είναι συχνότερη από την μηροκήλη.

Ποια είναι τα αίτια δημιουργίας της μηροκήλης;

Τα αίτια εμφάνισης της μηροκήλης είναι παρόμοια με τις αιτίες δημιουργίας και των υπολοίπων κηλών του κοιλιακού τοιχώματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ

Επιπλέον η περιοχή του μηριαίου δακτυλίου αποτελεί ένα φυσικό, ευάλωτο σημείο του κοιλιακού τοιχώματος, λόγω της οπής που δημιουργεί η κάθοδος των μηριαίων αγγείων που τροφοδοτούν με αίμα τα κάτω άκρα. Η αυξημένη συχνότητα εμφάνιση της μηροκήλης στις γυναίκες αποδίδεται στην ευρύτερη λεκάνη των γυναικών, τη διάταση των συνδέσμων και την αύξηση του μεγέθους του μηριαίου δακτυλίου κατά την εγκυμοσύνη. Λεπτές γυναίκες έχουν την ίδια αναλογία μηροκήλης με τους άνδρες. Η μηροκήλη όπως και η βουβωνοκήλη έχει διπλή αιτιολογία, δηλαδή αφενός ο μηριαίος δακτύλιος, αποτελεί ευάλωτο σημείο του κοιλιακού τοιχώματος και αφετέρου είναι ανατομική θέση του κοιλιακού τοιχώματος που δέχεται αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση, λόγω θέσης.

Πως θα καταλάβω ότι έχω μηροκήλη;

Η μηροκήλη, όπως και οι περισσότερες κήλες, στην αρχή μπορεί να εμφανιστεί ως μια ανώδυνη διόγκωση του δέρματος στην περιοχή εσωτερικά του μηρού προς τα μεγάλα χείλη του αΐδιου. Εμφανίζεται σαν διόγκωση του δέρματος στην όρθια θέση ή την σωματική άσκηση και χάνεται στην οριζόντια θέση του σώματος.


Στην αρχή τα ενοχλήματα μπορεί να είναι ήπια, όπως αίσθημα βάρους ή αμβλύς πόνος στο σημείο της διόγκωσης του δέρματος, ιδίως κατά τη σωματική δραστηριότητα. Με την πάροδο του χρόνου η διόγκωση μεγαλώνει, γίνεται μόνιμη δηλαδή δεν αντιτάσσετε και εμφανίζεται πόνος με αντανάκλαση προς την εσωτερική επιφάνεια του μηρού ή προς την βουβωνική χώρα.

Η στενότητα και η έλλειψη ενδοτικότητας του μηριαίου δακτυλίου, έχει σαν αποτέλεσμα το έντονο άλγος και την αυξημένη πιθανότητα περίσφιξη της μηροκήλης. Η διάγνωση χρειάζεται προσοχή, λόγω της ιδιαίτερης ανατομικής της θέσης αλλά και του συχνά μικρού μεγέθους της. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει την βουβωνική αδενίτιδα, τα λιπώματα της περιοχής και την κιρσοειδή διάταση της σαφηνομηριαίας συμβολής.

Ποια είναι η θεραπεία της μηροκήλης;

Η θεραπεία της μηροκήλης είναι αποκλειστικά και μόνο χειρουργική. Το ποσοστό περίσφιξης της μηροκήλης είναι πολύ υψηλό και φτάνει το 30%. Για τον λόγο αυτό η χειρουργική επέμβαση διόρθωση της μηροκήλης είναι επιτακτικής ανάγκης. Η σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει δύο τεχνικές.

    Ανοιχτή χειρουργική διόρθωση της μηροκήλης με χρήση πλέγματος.

Η επέμβαση γίνεται μέσω μικρής τομής στην ανατομική θέση του μηριαίου δακτυλίου πάνω από την δερματική διόγκωση. Σκοπός της επέμβασης είναι η ανάταξη του προβάλλοντος οργάνου (λεπτό έντερο, επίπλουν και σπανιότερα ουροδόχος κύστη) και ενίσχυση του μηριαίου δακτυλίου με χρήση πλέγματος. Η επέμβαση μπορεί να γίνει με γενική αναισθησία, με τοπική αναισθησία ή με επισκληρίδιο αναισθησία. Σε κάθε περίπτωση ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος ενώ ο ασθενής μπορεί να πάρει εξιτήριο την ίδια ημέρα ή το πολύ την επόμενη. Η ενίσχυση του κοιλιακού τοιχώματος με την χρήση του πλέγματος επιτρέπει την άμεση επαναφορά του ασθενούς στην καθημερινότητα του, αποφεύγοντας την μεγάλη αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης, όπως για παράδειγμα ανύψωση βάρους. Σε διάστημα περίπου ενός μήνα μετά την επέμβαση μπορεί προοδευτικά να επανέλθει σε πλήρη σωματική δραστηριότητα.

    Λαπαροσκοπική τεχνική διόρθωσης της μηροκήλης.

Η επέμβαση εκτελείται λαπαροσκοπικά μέσω τριών μικρών οπών του δέρματος. Η ανατομική θέση της κήλης προσεγγίζεται από την εσωτερική επιφάνεια του κοιλιακού τοιχώματος. Ακολουθεί η ανάταξη του προβάλλοντος οργάνου και η ενίσχυση του κοιλιακού τοιχώματος στην περιοχή του μηριαίου δακτυλίου με την χρήση πλέγματος. Η επέμβαση εκτελείται με γενική αναισθησία. Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος και η κινητοποίηση του ασθενούς άμεση. Την επόμενη ημέρα ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του, χωρίς ουσιώδεις ενοχλήσεις. Η ενδυνάμωση του κοιλιακού τοιχώματος επιτυγχάνεται στο διάστημα του πρώτου κιόλας μήνα. Η λαπαροσκοπική επέμβαση έχει το πλεονέκτημα του μικρότερου χειρουργικού τραύματος.