Κοιλιοκήλη

Οι κήλες έχουν να κάνουν αποκλειστικά με την πρόπτωση ενός σπλάχνου ή μέρος αυτού σε μία θέση εκτός φυσιολογικής ανατομικής.

Μία από τις μορφές κήλης που μπορεί να παρουσιαστεί είναι η κοιλιοκήλη. Εμφανίζεται στην κοιλιακή χώρα και προκαλεί εκεί την πρόπτωση οργάνου, ανάλογα με τις αιτίες από τις οποίες έχει προέλθει. Διαχωρίζεται λοιπόν σε επιγαστρική, ομφαλοκήλη αλλά και κήλη που εμφανίστηκε στην περιοχή της κοιλιάς μετά από κάποια επέμβαση.
Αιτίες εμφάνισης

Η κοιλιοκήλη πολλές φορές εμφανίζεται εξαιτίας της αδυναμίας των μυών να αντεπεξέλθουν σε μία ενδεχόμενη επέμβαση. Άλλοι σημαντικοί λόγοι είναι τα γηρατειά και η αυξανόμενη ενδοκοιλιακή πίεση, η οποία προκύπτει τις περισσότερες φορές από:

    Παχυσαρκία
    Μεγάλου χρονικού διαστήματος δυσκοιλιότητα
    Χρόνιος βήχας
    Πολλοί τοκετοί

Τις περισσότερες φορές η κήλη είναι ορατή με γυμνό μάτι. Αν ο ασθενής ενώ ψηλαφίζει την κήλη έχει έντονο πόνο σε κάθε απότομη κίνηση ή όταν σηκώνει βαριά αντικείμενα, τότε ο ιατρικός έλεγχος είναι απαραίτητος και η περίπτωση της εγχείρησης είναι πολύ μεγάλη.
Αντιμετώπιση

Η μορφή της κοιλιοκήλης είναι τέτοια, που δεν επιδέχεται κάποια συντηρητική αγωγή. Γι’ αυτό η μόνη αντιμετώπιση είναι η εγχειρητική. Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση μπορεί να επιφέρει έντονες επιπλοκές, οι οποίες να οδηγήσουν ακόμα και σε νέκρωση εντέρου.

Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης;

Κλασική αντιμετώπιση: Με μία μικρή τομή, μπορεί να γίνει η επέμβαση με τον κλασικό τρόπο, πράγμα που σημαίνει ότι ο ασθενής πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο περίπου 3 ημέρες. Στις μέρες μας πλέον δεν προτιμάται εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις.

Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση: Η επέμβαση αυτή γίνεται μέσα από οπές στην περιοχή της κοιλιάς, οι οποίες επιτρέπουν την εισαγωγή του πλέγματος, πολύ εύκολα. Ο ασθενής την επόμενη μέρα του χειρουργείου, μπορεί να επιστρέψει σπίτι.