Λαπαροσκοπική χειρουργική

Η λαπαροσκοπική χειρουργική, η οποία ονομάζεται και ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, είναι μία χειρουργική τεχνική στην οποία οι επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα γίνονται μέσα από μικρές τομές, σε αντίθεση με τις μεγάλες τομές που χρειάζονται στην παραδοσιακή ανοιχτή χειρουργική.

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για τον ασθενή που υποβάλλεται σε λαπαροσκοπική χειρουργική σε σχέση με μία ανοιχτή μέθοδο. Υπάρχει μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος λόγω των μικρών τομών, μικρότερο ποσοστό αιμορραγίας, και μικρότερος χρόνος ανάρρωσης.

Το βασικό εργαλείο της λαπαροσκοπικής χειρουργικής είναι το λαπαροσκόπιο. Με αυτό, μέσω οπτικών ινών μεταφέρουμε την εικόνα από το εσωτερικό της κοιλιάς σε μία οθόνη που βρίσκεται μπροστά στον χειρουργό. Η κοιλιά γεμίζει με ένα αδρανές αέριο (διοξείδιο του άνθρακα) διευκολύνοντας έτσι την όραση του χειρουργού στα διάφορα όργανα μέσω του λαπαροσκοπίου αλλά και τη διενέργεια χειρισμών με τα λαπαροσκοπικά εργαλεία.
Χειρουργικές επεμβάσεις που γίνονται με λαπαροσκοπική μέθοδο

χειρουργόςΛαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή

Λαπαροσκοπική διόρθωση κήλης

Λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή

Λαπαροσκοπική κολεκτομή

Λαπαροσκοπική γαστρεκτομή

Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις παχυσαρκίας

Λαπαροσκοπική θολοπλαστική Nissen

κ.α.

Στη λαπαροσκοπική χειρουργική οι τομές που χρειάζονται είναι από μισό μέχρι ένα εκατοστό και η μετεγχειρητική πορεία και ανάνηψη του ασθενούς είναι πάρα πολύ σύντομη. Ο ασθενής συνήθως βγαίνει από το νοσοκομείο την ίδια ή την επόμενη μέρα.

λαπαροσκοπικές τομές

Σε ορισμένες προηγμένες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις κατά τις οποίες το όργανο το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί είναι αρκετά μεγάλο, συνήθως χρειάζεται να γίνει και μία τομή λίγο μεγαλύτερη από δέκα χιλιοστά. Τέτοιες επεμβάσεις είναι η αφαίρεση του παχέος εντέρου (κολεκτομή), η αφαίρεση του νεφρού (νεφρεκτομή) κλπ.    

Συμπερασματικά η λαπαροσκοπική μέθοδος έχει σκοπό να ελαχιστοποιήσει το μετεγχειρητικό πόνο και να μειώσει σημαντικά την περίοδο ανάρρωσης.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει επεκταθεί σε πολλές άλλες υπο-ειδικότητες της χειρουργικής, όπως η χειρουργική της παχυσαρκίας (βαριατρική χειρουργική), η γυναικολογική χειρουργική και η ουρολογία.

Μετά από πολλές μελέτες και στατιστικές αναλύσεις έχει αποδειχθεί ότι η λαπαροσκοπική χειρουργική μπορεί να είναι ασφαλέστερη και με λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές από την κλασική ανοικτή χειρουργική, ενώ πλέον βρίσκει πεδίο εφαρμογής και στην χειρουργική του καρκίνου, όπως για παράδειγμα στην αφαίρεση του καρκίνου του παχέος εντέρου.
    
Πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής

Η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με μία ανοιχτή μέθοδο, μερικά από τα οποία είναι τα εξής :

Ελάχιστη αιμορραγία με αποτέλεσμα μειωμένες ανάγκες για μεταγγίσεις αίματος. 

Μικρότερες τομές και συνεπώς ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο, άρα μικρή περίοδος ανάνηψης και νοσηλείας. 

Μικρότερη ανάγκη για χρήση αναλγητικών φαρμάκων. 

Παρόλο που ο χρόνος για μία λαπαροσκοπική επέμβαση είναι ελαφρώς μεγαλύτερος σε σχέση με μία ανοιχτή, η παραμονή στο νοσοκομείο είναι μικρότερη και πολλές φορές περιορίζεται σε μία μέρα νοσηλείας, με αποτέλεσμα τη συντομότερη επιστροφή του ασθενούς στην καθημερινή του ζωή. 

Μικρότερο ποσοστό μετεγχειρητικών λοιμώξεων καθώς τα εσωτερικά όργανα εκτίθενται λιγότερο στο εξωτερικό περιβάλλον και στα μικρόβια που δυνητικά μπορούν να προκαλέσουν τέτοιες λοιμώξεις