Τεχνική Λεμφαδένα Φρουρού

Η τεχνική του λεμφαδένα φρουρού στηρίζεται στην επιτυχή αναγνώριση και αφαίρεση εκείνου του λεμφαδένα που δέχεται πρώτος την λέμφο από την περιοχή του καρκίνου. Η ανεύρεση του λεμφαδένα φρουρού ακούγεται απλή υπόθεση, όμως στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Οι λεμφαδένες υπο φυσιολογικές συνθήκες δεν είναι ορατοί με τα μάτια καθώς βρίσκονται βαθιά μέσα στο λίπος της μασχάλης. Έτσι λοιπόν, στην ουσία αναζητούμε όχι μόνο έναν λεμφαδένα που δεν φαίνεται, αλλά έναν συγκεκριμένο λεμφαδένα που δεν φαίνεται.

Για τον λόγο αυτό χρειαζόμαστε την συμβολή της τεχνολογίας που μας βοηθάει να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο. Για να γίνει με αξιοπιστία η αναγνώριση του (σωστού) λεμφαδένα φρουρού χρησιμοποιούμε δύο ουσίες που μας καθοδηγούν κυριολεκτικά στον στόχο μας. Η πρώτη ουσία είναι μια μπλε χρωστική ουσία που όταν ενεθεί στην περιοχή του όγκου διαχέεται δια μέσω των λεμφαγγείων της περιοχής (αυτά τα ίδια λεμφαγγεία χρησιμοποιεί και ο όγκος για να εξαπλωθεί) και χρωματίζει μπλε τους λεμφαδένες της μασχάλης. Με τον τρόπο αυτό γίνονται ορατοί αρχικά οι πλησιέστεροι στο σημείο της ένεσης λεμφαδένες και στη συνέχεια και οι υπόλοιποι μασχαλιαίοι λεμφαδένες.
Η δεύτερη ουσία είναι ένα ραδιοκολλοειδές υγρό (ραδιοϊσότοπο Τεχνήτιο), δηλαδή ένα υγρό παρασκεύασμα που εκπέμπει ελάχιστη ακτινοβολία, το οποίο και αυτό όταν ενεθεί στην περιοχή του όγκου (ή σε άλλα επιλεγμένα σημεία) διαχέεται διάμεσο των λεμφαγγείων στους λεμφαδένες τις περιοχής.


Η ακτινοβολία που εκπέμπει το ραδιοκολλοειδές είναι τελείως ασφαλής για τον οργανισμό (εκτός από την περίπτωση εγκυμοσύνης ή θηλασμού όπου υπάρχει διχογνωμία) και ανιχνεύεται με ακρίβεια από ένα ειδικό δέκτη (γ-camera). Ο δέκτη αυτός μας καθοδηγεί πάνω από το δέρμα στην περιοχή του λεμφαδένα φρουρού, αφού η μεγαλύτερη ποσότητα του υγρού θα φτάσει πρώτα σε αυτόν.


Η διαδικασία του λεμφαδένα φρουρού γίνεται την ίδια ώρα με το χειρουργείο για την αφαίρεση του όγκου, όμως απαιτεί μια ιδιαίτερη προετοιμασία μερικές ώρες νωρίτερα. Πρώτα εκτελείται η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού, αποστέλλεται ο λεμφαδένας για ταχεία ιστολογική εξέταση και κατά το διάστημα αυτό ξεκινάει η χειρουργική αφαίρεση του όγκου. Αν το αποτέλεσμα της ταχείας βιοψίας είναι αρνητικό δεν χρειάζεται αφαίρεση άλλων λεμφαδένων, ενώ αν είναι θετικό, το χειρουργείο ολοκληρώνεται με πλήρη λεμφαδενικό καθαρισμό (αφαίρεση όλων των λεμφαδένων της μασχάλης). Ένα σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι η ταχεία βιοψία είναι μεν μια τεκμηριωμένη και αξιόπιστη μέθοδος αλλά όχι τόσο όσο η κανονική ιστολογική εξέταση. Στην κανονική εξέταση ο λεμφαδένας εξετάζεται ακόμα πιο διεξοδικά και με επιπλέον μεθόδους που είναι αρκετά χρονοβόρες για να εξεταστούν στα πλαίσια μιας ταχείας βιοψίας με τον ασθενή στο χειρουργικό τραπέζι υπό γενική αναισθησία. Συνήθως και κατά 95% ότι αποτέλεσμα βγάλει η ταχεία βιοψία το ίδιο βγάζει και η κανονική.